Skip to main content

Härmä: Kun syöpä ei parane -parikurssi

Kun syöpä ei parane-parikurssi Härmän Kuntoutuksessa

Kurssilla saa tietoa, tukea ja keinoja sairauden käsittelemiseen ja sen kanssa elämiseen sekä pääsee

jakamaan ajatuksia ja tunteita muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Kurssi on tarkoitettu parantumatonta syöpää

sairastaville ja heidän puolisoilleen.

Lisätietoa ja hakukaavakkeita Jaana Koskela puh. 050-5815861

Original event page (opens in a new window)