Skip to main content

Härmä Rehab: Prostatacancerkurs

Målet med kursen är att ge information och kunskap om cancersjukdomen, behandlingen och egenvården samt att både klient och make/maka får stöd att hantera den situation som sjukdomen orsakar, för att kunna fortsätta på bästa möjliga sätt i den vardag som sjukdomen förändrat och att träffa andra i samma situation. Mera info Christine Kung 050-435298 eller Härmä rehab Jessica Havulehto 050 516 0360

Original event page (opens in a new window)