Skip to main content

Tunnetaitoryhmä 4–6-vuotiaille lapsille, joiden sisarus sairastaa syöpää

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys järjestää maksuttoman tunnetaitoryhmän 4–6-vuotiaille lapsille, joiden sisarus sairastaa syöpää. Ryhmän tavoitteena on lisätä  lapsen tietoisuutta itsestään ja omista tunteistaan sekä tukea häntä tunnetaitojen oppimisessa. Tunnetaitoryhmään osallistuvia yhdistää samankaltainen kokemus perhettä kohdanneesta vakavasta sairaudesta. Ryhmä kokoontuu Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa torstaisin 3.9.–22.10.2020 klo 17.30–19.00. Ryhmään haetaan hakulomakkeella, joka tulee palauttaa Meri-Karinan hyvinvointikeskukseen viimeistään 9.8. Lataa hakulomake täältä.

Tunnetaitoryhmässä lapset  harjoittelevat tunteiden tunnistamista, sietämistä, säätelemistä, ilmaisemista, käsittelemistä ja omaa voimaantumista. Tavoitteena on, että lapsen itsetunto vahvistuu ja hänen  vaikutusmahdollisuutensa omaan oloonsa kehittyvät. Tavoitteena myös on, että lapset uskaltavat ilmaista tunteitaan aikaisempaa rohkeammin ja huomioivat muiden tunteet paremmin.

Menetelminä käytössä on muun muassa satuja, draamaharjoituksia, luovaa tunnetyöskentelyä, hengitysharjoituksia ja kehon kuuntelua, toiminnallisuutta ja liikkeellisyyttä, satuhierontaa ja myönteistä kosketusta, keskustelua sekä tilanne- ja pohdintaharjoituksia.

Lisätietoja tunnetaitoryhmästä: lue lisää, kysy lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja Pia Ilvekseltä, p. 044 451 5655 tai pia.ilves@lssy.fi.

Huom! Tunnetaitoryhmä järjestetään myös 13–15-vuotiaille nuorille, joiden vanhempi sairastaa syöpää. Lue lisää ryhmästä täältä!

Original event page (opens in a new window)