Skip to main content

Lausunto seulonta-asetuksen muuttamisesta

Syöpäjärjestöt ja Suomen Syöpärekisteri kannattavat seulonta-asetukseen tehtäviä syöpäseulontoja koskevia muutosesityksiä.

Koska syöpäriski ei ole riippuvainen ihmisen sukupuolesta vaan hänen kehostaan, on tärkeä varmistaa, että syöpäseulonnat ovat yhdenvertaisia ja että niihin voivat osallistua kaikki seulontakohdeväestöön kuuluvat. Onkin tärkeää, että transihmisten oikeutta osallistua syöpäseulontoihin pyritään parantamaan. Seulonnan järjestämisen näkökulmasta paras vaihtoehto olisi, jos kaikki syöpäseulontoihin oikeutetut saisivat automaattisesti kutsun seulontoihin väestörekisteritietojen perusteella. Koska tämä ei ole mahdollista, pidämme seulonta-asetukseen esitettäviä muutoksia perusteltuina. On hyvä, että seulontaan osallistuminen ei jää yksin transihmisen itsensä vastuulle vaan tiedotusvastuu osoitetaan Digi- ja väestötietovirastolle sekä hyvinvointialueille.

Myös seulonta-asetukseen tehtävät hyvinvointialueita koskevat muutokset ovat tarpeellisia.

Lopuksi haluamme huomauttaa, että seulonta-asetuksen tilkkutäkkimäisyys hankaloittaa sen hahmottamista asiaan perehtymättömille ja estää saamasta helposti kokonaiskuvan suomalaisista seulontaohjelmista. Kannustamme sosiaali- ja terveysministeriötä harkitsemaan, voisiko kaikki seulonta-asetukseen eri vuosina tehdyt muutokset koota yhteen yhtenäiseen seulonta-asetukseen.